Oops!

Sorry, it looks like something went wrong and an error has occurred.
Don’t worry, it can happen to any of us.

Error: at line 702 in file /home/locomoto/domains/jorritdeboer.nl/public_html/lib/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:

Message:

Syntax Error in template "c6106d63432dca26784bf8e15655ffc617dfcece"  on line 9 "De onderstaande, onvolledige lijst is vooral een wetenschapstheoretische. Belangrijk element daarin is de samenhang tussen hersenfunctie, bewustzijn en bewegingsgedrag. Relevante literatuur van biomechanica, anatomie, fysiologie e.d. is hier niet vermeld.<br /> <br />Merleau-Ponty M., ‘Fenomenologie van de waarneming’, 1945, (ned. vert. 1997) <br /> isbn 90 263 0971 6.<br />Sachs F., ‘The Intimate Sense, understanding the mechanics of touch’, The Sciences <br /> jan./febr. 1988.(ned. vertaling: A. Veerman, ‘Het Gevoel’, Natuur en Techniek, 57, 2 1989).<br />Edelman G. M., ‘Klare Lucht, Louter Vuur’, 1993, isbn 90 351 1204.<br />Hullegie W., 'Fysiotherapie, een wetenschapstheroretische en vakfilosofische analyse', 1995, <br /> isbn 90 352 1566 4.<br />Mulder Th. , ‘De geboren aanpasser, over hersenen, beweging en verandering', 2005, <br /> isbn 90 254 9588 5.<br />Withagen R., ‘Een bewogen fundament: de filosofische grondslagen van de  bewegingswetenschappen’, 2010, isbn 978 94 90951 13 9.<br />Welten R., ‘Fenomenologie als houding’, 2010, <a href="http://goo.gl/HusNL1" target="_blank">ruudwelten.blogspot.nl</a><br />Sheets-Johnstone M., ‘The Primacy of Movement’, 2011, 978 90 272 5219 7.<br />Tononi G., ‘Phi’, 2012, 978 0 307 90721 9.<br /><br />Verder nog:<br /><a href="https://goo.gl/aemb3m" target="_blank">'Systeembiologisch denken in de fysiotherapie'</a>, Ned. Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2012, <br />122(1 en 3). Twee artikelen van W. Hullegie e.a. waarin gepleit wordt voor een ander theoretisch model voor fysiotherapie. De inhoud sluit aan bij uitgangspunten van de Humane Bewegingsfunctionaliteit. Ook zijn enkele reacties op deze artikelen te lezen, waaronder één van mijn hand.<br /><br /><strong><a href="{cms_selflink%20href='behandeling'%20}">Terug naar pagina "behandeling".</a></strong>"  - Unexpected "=", expected one of: "}" , " " , ATTR

View Full Trace ↓