058 2135010 | info@jorritdeboer.nl

Welkom op de site van de praktijk voor manuele therapie en fysiotherapie van Jorrit de Boer.

EXTRA INFO IVM CORONA.
Update 25/03/2020 (protocolaanpassingen)

De praktijk is tot nader bericht beperkt open. Het verkleinen van de kans dat het coronavirus zich ongewenst verspreidt verdient alle prioriteit. Ik ben wel beschikbaar om advies te geven en eventueel ondersteuning te bieden via beeldmateriaal: behandeling 'op afstand'. Deze gang van zaken is gebas
eerd op het meest recente protocol voor de fysiotherapie. Dit protocol is gebaseerd op aanwijzingen van KNGF en RIVM. Klik HIER om het protocol in te zien. Face to Face behandelingen zijn op dit moment niet mogelijk. U kunt contact met mij opnemen via telefoon of mail. Zo gauw er veranderingen in de situatie ontstaan plaats ik een update.

Manuele therapie en fysiotherapie zijn vakgebieden die de menselijke houding en beweging als onderwerp hebben. Kenmerkend voor manuele therapie is de specifieke kennis van mechanische wetmatigheden die in het bewegen van gewrichten van belang zijn: arthrokinematica.
De opleiding tot manueel therapeut is een vervolg op de opleiding tot fysiotherapeut.

De behandeling is zoveel mogelijk gebaseerd op evidence based kennis uit de moderne bewegingswetenschappen.

De praktijk is deelnemer in Qualiview, een platvorm dat kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg verzamelt, beheert en inzichtelijk maakt.
Lees hier meer over de rol van Qualiview bij fysiotherapie.

Op de facebookpagina van de praktijk staat actuele informatie over manuele therapie en fysiotherapie en over bewegen, voeding en gezondheid in het algemeen.

Mijn twitteraccount is niet specifiek praktijkgerelateerd, ik twitter over allerlei zaken die me interesseren en bezig houden.

Privacy policy